کارخانه شماره چهار

در مجموعه شماره چهار شرکت بالین تک که در احمد آباد مستوفی واقع است، فرایند های لجستیک، مجموعه سازی (assembling) و بسته بندی محصولات بالین تک انجام می‌پذیرد.

دیگر کارخانه های بالین تک

کارخانه بالین تک 1
کارخانه شماره یک
کارخانه بالین تک 2
کارخانه شماره دو
کارخانه بالین تک 3
کارخانه شماره سه