کارخانه شماره یک

این کارخانه بالین تک واقع در قزوین روستای کورانه و در زمینی به مساحت۱۶۰۰۰  مترمربع و زیربنای ۱۰۰۰۰  مترمربع در دو سالن تولید و بخشهای اداری مرتبط، وظیفه ماشینکاری سرسیلندرهای تولیدی را به عهده دارد. این کارخانه از سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت نموده است.

دیگر کارخانه های بالین تک

کارخانه بالین تک 2
کارخانه شماره دو
کارخانه بالین تک 3
کارخانه شماره سه
کارخانه بالین تک 4
کارخانه شماره چهار