دفتر مرکزی

دفتر مرکزی شرکت بالین تک واقع در تهران خیابان سهروردی کوچه باسقی پلاک ۱۲ می باشد که به عنوان مرکز پشتیبانی و مدیریتی سازمان با استقرار واحدهای مدیریت، امور مالی، امور فروش و بازاریابی، امور لجستیک و پشتیبانی و امور بازرگانی داخلی و خارجی ، خدمات  مورد نیاز سایت های اجرائی و تولیدی سازمان را به عهده دارد.

سبدخرید