کارخانه شماره سه

این کارخانه بالین تک در زمینی به مساحت ۲۰۰۰مترمربع با ۱۰۰۰مترمربع سالن تولید و اداری در سال 1383 در احمد آباد مستوفی به بهره برداری رسید و هم اکنون بخشی از فرایند ماشینکاری سرسیلندر های موتور XU7 و Z24  در این کارخانه انجام میشود.

دیگر کارخانه های بالین تک

کارخانه بالین تک 1
کارخانه شماره یک
کارخانه بالین تک 2
کارخانه شماره دو
کارخانه بالین تک 4
کارخانه شماره چهار