کارخانه شماره چهار

ماموریت این سایت بالین تک، پشتیبانی فنی و اجرایی کلیه نیازمندیهای کارخانه های تولیدی اعم از ابزارها و قالبها، فیکسچرهای تولیدی و کنترلی، قطعات یدکی ماشین آلات و ساخت نیازمندیهای تاسیساتی آنها می باشد.

دیگر کارخانه های بالین تک

کارخانه بالین تک 1
کارخانه شماره یک
کارخانه بالین تک 2
کارخانه شماره دو
کارخانه بالین تک 3
کارخانه شماره سه