کارخانه شماره یک

این کارخانه بالین تک واقع در قزوین روستای کورانه و در زمینی به مساحت۱۶۰۰۰  مترمربع و زیربنای ۱۰۰۰۰  مترمربع در دو سالن تولید و بخشهای اداری مرتبط، وظیفه ماشینکاری سرسیلندرهای تولیدی را به عهده دارد. این کارخانه از سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت نموده در حال حاضر انواع سرسیلندرهای موتورهای داخلی شامل سرسیلندر انواع موتور پراید، رسیلندر موتورOHV  (پیکان)، سرسیلندر موتور S81 (تیبا)، سرسیلندر موتور ملی (EF7) ، سرسیلندر موتور   TU5 و TU3 (پژو 206)، سرسیلندر موتور XU7 (پژو 405) و سرسیلندر موتور Z24  (وانت نیسان) را تولید می نماید .

دیگر کارخانه های بالین تک

کارخانه بالین تک 2
کارخانه شماره دو
کارخانه بالین تک 3
کارخانه شماره سه
کارخانه بالین تک 4
کارخانه شماره چهار